Concurs pentru ocuparea unui post de CSII și unul de ACS

Creat in data de: 2019-03-25 Distribuie:   

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 07.05.2019, ora 12.00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  1. In cadrul proiectului: „Promovarea tehnologiilor neconventionale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe cu agenți economici – TRANSECOTEH”, 1 post asistent cercetare științifică,  absolvent/ă a Facultății de Știința Materialelor;
  2. In cadrul proiectului: ”Near-zero-waste recycling of low-grade sulphidic mining waste for critical-metal, mineral and construction raw-material production in a circular economy-NEMO”, 1 post cercetător științific gradul II, perioada determinată, regim part-time, absolvent/ă a Facultății de Chimie Industrială/ Chimie Aplicata și Ingineria Materialelor, specializarea  știința si ingineria materialelor oxidice/ inginerie chimica, doctor.

Dosarele se întocmesc conform regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliografia, regulamentul  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro/regulament-concurs-angajare-personal-cd.pdf. 

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR pana la data de 19 aprilie, inclusiv. Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică